Thursday, November 6, 2008

= 你还是最深爱的人 =

你要的我愿把全部都给你

你说的毫无保留全部相信

只要我能够让你快乐

我一定都给你

只要我能够让你幸福

什么都愿意

你是我最深爱的女人

你拥有最美的眼神

湿热的嘴唇

常常让我心急如焚

我愿意为你没有了身份

你就是我最深爱的人

只要我能够让你快乐

我一定都给你

只要我能够让你幸福

什么都愿意

你是我最深爱的女人

你拥有最美的眼神

湿热的嘴唇

常常让我心急如焚

我愿意为你没有了身份

你就是我最深爱的人

你是我最深爱的女人

你有最美丽的嘴唇

你有着最动人的眼神

你带给我幸福和快乐

你是我最深爱的女人

你拥有最美的眼神

湿热的嘴唇

常常让我心急如焚

我愿意为你没有了身份

你还是我最爱的女人...........................

No comments: